Print

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse – Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC og HF Nordjylland

Titel: Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse – Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC og HF Nordjylland
Forfattere: Niels-Ulrik Sørensen og Niels-Henrik M. Hansen
Dato: 01.10.2015
Type: Rapport
Tags: uddannelse, hf, VUC, uddannelsesmotivation

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse – Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC og HF Nordjylland

VUC og HF Nordjylland har i de senere år igangsat en bred vifte af tiltag, der på forskellig vis har sigtet mod at forbedre kursisternes motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på uddannelserne. Der er således indført klarere og skærpede studieaktivitetsprocedurer, en ny fastholdelsesstrategi samt gennemført pædagogiske udviklingsprojekter. Formålet med evalueringen er at belyse kursisternes perspektiver på den uddannelses- og læringskultur, som tiltagene har bidraget til at skabe på uddannelserne, og hvordan den påvirker deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse.

Evalueringen bygger således primært på et kursistperspektiv, der kombineres med to sekundære perspektiver: de ansatte og ledelsens. De to sidstnævnte perspektiver tjener til at nuancere og kontekstualisere kursistperspektivet. Med udgangspunkt i de tre perspektiver på de eksisterende tiltag, formuleres der en række pejlemærker for det videre arbejde med at forbedre kursisternes motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC og hf Nordjylland.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse undersøger, hvordan kursisterne oplever uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, og hvordan kulturen virker sammen med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne beskrivelser og overvejelser, belyser en række problemstillinger, som har bred relevans for VUC og det almene uddannelsessystem. Med afsæt i kursisternes perspektiv anlægger evalueringen en konstruktiv valør i blikket på, hvad der fungerer godt og mindre godt på deres uddannelsesinstitution.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!