Print

Livet begynder ved 150 km/t

Titel: Livet begynder ved 150 km/t
Forfattere: Kevin Mogensen og Birgitte Simonsen
Dato: 01.08.2002
Type: Rapport
Tags: risikoadfærd, Risiko, unge, identitet, trafiksikkerhed

Livet begynder ved 150 km/t

Mange forskellige institutioner og organisationer oplever i disse år vanskeligheder med at etablere gensidige relationer med og kommunikere klare budskaber til unge. Således også indenfor trafiksikkerhedsområdet, hvor unge mellem 17-24 år som den eneste befolkningsgruppe ikke har oplevet en tilbagegang i andelen af trafikulykker. Derfor har Amterne i Danmark sammen med Trafikpuljen finansieret denne undersøgelse med fokus på unges motivation for at foretage risikohandlinger i trafikken.

Undersøgelsen har til formål at afdække de forhold der influerer på unges risikohandlinger i trafikken og i særdeleshed betydningen af unges identitet, livsstil og ungdomskultur i relation til oplevelsen og forståelsen af risiko.

Hvorfor kører unge for stærkt? Hvorfor kører unge spirituspåvirket? Hvorfor er unge ikke bange for at komme til skade i trafikken? Og hvorfor tilsidesætter unge sikkerhedshensyn og fornuft i bilen, når de kender til risiciene derved?

Undersøgelsen fokuserer på unge mænds brug af bilen som meget andet og mere end et fornuftigt transportmiddel. Undersøgelsen viser hvordan de unge mænd forholder sig til og betoner bilens mange ungdomskulturelle funktioner og betydninger, som en integreret del af disse unges liv. Undersøgelsen tegner et billede af unge bilisters risikohandlinger og fremlægger på denne baggrund perspektiver for en fremtidig trafiksikkerhedsindsats overfor de udsatte unge.

Center for Ungdomsforskning ved Roskilde Universitetscenter har haft fornøjelsen af at gennemføre undersøgelsen i samarbejde med Amterne i Danmark. Den er gennemført i perioden august 2001 til august 2002 af forskningsmedarbejder, cand.mag. Kevin Mogensen i samarbejde med Birgitte Simonsen. Vi har bestræbt os på at skrive en læsevenlig rapport til nytte for Amternes fremtidige trafiksikkerhedsindsats. 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Livet begynder ved 150 km/t

En ungdoms - psykologisk og - kulturel undersøgelse af unge trafikanters motivation for at foretage risikohandlinger i trafikken.

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!