Print

Faglært til fremtiden - Evaluering af tidlig vejledningsindsats og revitalisering af erhvervspraktikken i grundskolen

Titel: Faglært til fremtiden - Evaluering af tidlig vejledningsindsats og revitalisering af erhvervspraktikken i grundskolen
Forfattere: Arnt Vestergaard Louw
Dato: 18.02.2020
Type: Rapport
Tags: erhvervsskoler, erhvervsuddannelser, eud, ungdomsuddannelser, uddannelsesvalg, uddannelsesvejledning, erhvervspraktik

Faglært til fremtiden - Evaluering af tidlig vejledningsindsats og revitalisering af erhvervspraktikken i grundskolen

I 2017 igangsatte LO-Hovedstaden i samarbejde med UU-centre og grundskoler på Vestegnen et treårigt projekt: ”Faglært til fremtiden – Flere unge i erhvervsuddannelserne i Region Hovedstaden”. Målet med projektet var at øge 6. 7. og 8. klasses elevernes bevidsthed omkring uddannelsesvalg, karriereveje og jobfunktioner, og at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Center for Ungdomsforskning har netop evalueret projektet og udarbejdet evalueringsrapporten.

Rapportens to vigtigste konklusioner er:

Stort potentiale i at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne allerede fra 6. klasse:

Tidlig undervisningsbaseret vejledning helt ned i 6. klasse har store potentiale til at åbne elevernes øjne for erhvervsuddannelserne. Før forsøget angiver 50 % af eleverne, at de slet ikke har hørt om eud. Efter forsøget angiver over 90 % af eleverne, at de i ’nogen’ eller ’høj grad’ er blevet klogere på, hvad eud er. Ca. 40 % af eleverne i undersøgelsen siger, at det i ’nogen’ eller ’høj grad’ har påvirket deres tanker omkring job og uddannelse.

Målrettet erhvervspraktik i 8. klasse en klog investering:

I projektet har der også været arbejdet med målrettet erhvervspraktik i 8. klasse. 60 % af eleverne angiver at de er ’meget enige’ eller ’enige’ i, at det har gjort dem klogere på, hvad man kan blive med en erhvervsuddannelse. Elevers oplevede manglende kendskab til erhvervsuddannelserne er en medvirkende faktor til, at mange unge i dag vælger de gymnasiale uddannelser som deres ungdomsuddannelse. I det lys er det meget interessant, at tidlig undervisningsbaseret vejledning i 6. og 7. klasse og erhvervspraktik i 8. klasse kan gøre eleverne klogere på erhvervsuddannelserne.

Samtidig peger rapporten på, at:

    • Flere elever i projektet er blevet nysgerrige på erhvervsuddannelserne: Over 75 % af eleverne angiver, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad, er blevet nysgerrige på en eller flere af de fire eud-indgange.

    • Kendskab til jobmarkedet er øget blandt de deltagende elever: Evalueringen peger også på, at projektet har gjort eleverne klogere på jobmarkedet. Næsten 90 % af eleverne siger, at de ’i høj grad’ eller ’nogen grad’ har lært noget om jobs, de ikke kendte i forvejen.

    • Kendskab til egne faglige interesser er øget: Omtrent 3 ud af 4 elever i undersøgelsen angiver, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er blevet klogere på, hvad de interesserer sig for. Og omtrent 3 ud af 4 elever angiver, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er blevet opmærksomme på evner, de kan bruge inden for forskellige uddannelser.

Projektet tager udgangspunkt i unge på vestegnen, men resultaterne har almen relevans og vil kunne anvendes i andre dele af landet. 

For mere viden, input og rådgivning er du velkommen til at kontakte lektor Arnt Vestergaard Louw.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Faglært til fremtiden – flere unge i EUD Region H

Center for Ungdomsforskning vil forestå en evaluering af projektet, som handler om en kvalitativ undersøgelse af udvalgte udskolingselevers valg- og karrierekompetencer i forhold til valget af ungdomsuddannelsesforløb samt undersøgelse af betydningen af en styrket vejledningsindsats specifikt i forhold til viden om EUD og de professioner, der knytter sig her til.

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!