Print

Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelse på højskoler og frie fagskoler

Titel: Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelse på højskoler og frie fagskoler
Forfattere: Niels-Henrik M. Hansen, Arnt Louw & Lasse Rønaa
Dato: 22.03.2017
Type: Rapport
Tags: ungdomsuddannelse, brobygning, uddannelseshjælp

Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelse på højskoler og frie fagskoler

Til trods for mange års indsats for at alle unge skal kunne tage en ungdomsuddannelse, er der fortsat en stor gruppe af unge, som har svært ved at bide sig fast i uddannelsessystemet. De kæmper med at finde deres uddannelsesvej, samtidig med at de ofte er udfordret på at finde mening i - og få udbytte af - de uddannelsesforløb, de deltager i. I et forsøg på at modsvare de unges manglende progression i uddannelsessystemet har der gennem årene etableret sig en lang række af tilbud og aktiviteter med det formål at ruste de unge til livet generelt såvel som specifikt at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

I denne rapport har vi fornøjelsen af at præsentere evalueringen af et sådant tilbud. Der er tale om et tilbud, hvor hovedtanken er at afprøve, om et ophold på en højskole eller en fri fagskole kan hjælpe unge uddannelseshjælpsmodtagere tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Forløbene i forsøget har haft forskellige karakter, hvilket vi bl.a. beskriver i denne evaluering, men de har alle haft det sigte, at de skal hjælpe den unge videre i ordinær uddannelse, derfor anvendelsen af begrebet 'brobygning'.

Forsøget har haft til formål at afprøve, hvorvidt højskolerne og de frie fagskoler, med deres særlige pædagogiske rum og store erfaringer med at arbejde med almen dannelse, kan udvikle nye veje, der gør unge på kanten af uddannelsessystemet i stand til at bide sig fast i det ordinære uddannelsessystem. I alt har der været 65 unge på et brobygningsforløb på en af de 11 deltagende skoler.

Samlet set indikerer evalueringen, at et ophold på en højskole eller fri fagskole, kan være et godt værktøj i forhold til de unge, der har brug for hjælp til at komme i ordinær uddannelse. Det er dog ikke et tilbud, der er relevant for alle unge, da det stiller krav om at kunne håndtere de udfordringer og krav en højskole og fri fagskole stiller. Dermed også sagt at for den rette gruppe af unge kan et tilbud om et ophold på en højskole eller fri fagskole være et velegnet værktøj til at komme videre i ordinær uddannelse. For denne gruppe kan man sige, at de særlige vilkår på højskolerne og frie fagskoler ser ud til at være en væsentlig faktor for, at de unge (gen)finder deres lyst til læring og deres motivation for uddannelse samt deres tro på fremtiden og tillid til egne uddannelsesevner og muligheder.

Læs rapporten her
Læs mere om projektet her

 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Uddannelseshjælpsmodtageres udbytte af et ophold på højskole eller en fri fagskole

Følgeforskningsprojekt, hvor Cefu har til opgave at indsamle erfaringer fra et brobygningsprojekt, igangsat af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Formålet er at sikre, at deltagende unge fra ni højskoler og to frie fagskoler oplever en social og faglig udvikling, som kan medvirke til at øge deres fremtidige deltagelse i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!