Print

Deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg Hf - nye veje i fastholdelsen

Titel: Deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg Hf - nye veje i fastholdelsen
Forfattere: Niels-Henrik M. Hansen og Anne Görlich
Dato: 01.06.2018
Type: Rapport
Tags: uddannelse, frederiksberg, hf, ungdomsuddannelser, motivation, fravær

Deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg Hf - nye veje i fastholdelsen

Fravær er et stort problem på de danske ungdomsuddannelser. Det er noget, der debatteres politisk og i medierne. Reaktionerne svinger fra undren til forargelse over, at de unge ikke passer deres uddannelse og ofte foreslås løsninger som sanktioner og kontrolsystemer, der skal mindske elevernes fravær ved at straffe elever, der har fravær.

I denne undersøgelse tager vi fat i spørgsmålet om fravær men udfordrer samtidigt begrebet. I stedet for kun at spørge om årsager og begrundelse for fravalg af undervisningen, spørger vi også ind til, hvad der motiverer de unge for at gå i skole og følge deres ungdomsuddannelse. Ændringen af perspektiv er mere end blot semantisk, det understøtter også en fokusering på det fælles – hverdagens undervisning, som det udfolder sig et bestemt fysisk sted og hvor elever og undervisere sammen bidrager til den. Blikket bliver dermed rettet mod de fælles processer og det fysiske rums relation til at understøtte undervisning, der motiverer elever og lærere, og derigennem bidrager til at fastholde eleverne på uddannelsen. 

I dette projekt undersøger vi specifikt disse spørgsmål på Frederiksberg hf. Vi undersøger elevernes og lærernes perspektiv på fravær, motivation og fastholdelse. Vi tager udgangspunkt i kursisternes oplevelse af deres hverdag, læring og trivsel samt fokuserer mere specifikt på deres overvejelser omkring fravær og deres oplevelse af skolens fastholdelsestiltag. Dette suppleres med undervisernes perspektiver, observationer og resultaterne af et fremtidsværksted med deltagelse af kursister og lærere. Målet er at anvise nye veje i arbejdet med fastholdelse, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg hf.

Rapporten beskriver resultaterne af forskningsprojektet og er relevant for alle med interesse i, hvorledes man kan arbejde med fravær på ungdomsuddannelserne og hvilke perspektiver, der er relevante, når indsatsen skal række videre end indførslen af flere sanktionsmuligheder og kontrolsystemer.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Nye veje i arbejdet med fastholdelse, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg hf

Dette følgeforskningsprojekt undersøger fravær, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg HF. Vi tager udgangspunkt i kursisternes oplevelse af deres hverdag, læring og trivsel samt fokuserer mere specifikt på deres overvejelser omkring fravær og deres oplevelse af skolens fastholdelsestiltag.

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!