Print

Sidsel Katrine Toft Christensen

Sidsel Katrine Toft ChristensenSidsel Katrine Toft Christensen, ErhvervsPhD-studerende

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: 26820247
Mail: sktc@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand. Mag i filosofi og dansk. Før min ph.d. arbejdede jeg som gymnasieunderviser og studievejleder.

Forskningsfelt:
Mit forskningsprojekt STROFE undersøger, hvordan eksisterende viden fra sundhedsforskning i kreativ skrivning kan anvendes til skrivegruppeinterventioner i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Motivationen bag dette tværfaglige og institutionelle projekt er at udvikle mere konkret viden om trivsel og mangel på trivsel hos unge mennesker. Desuden er projektet også en eksperimentel udforskning af, hvordan og hvilke parametre fra sundhedsforskning i kreativ skrivning der kan anvendes i udviklingen og afprøvningen af en specifik metode inden for en uddannelsesmæssig kontekst. 

En vigtig del af projektet er at arbejde innovativt med dannelsesbegrebet i gymnasiets læreplaner for at finde mere plads til fordybelse, kreativitet og trivsel. I uddannelsessystemet er der behov for at flytte fokus fra præstation og tempo til en mere lystbetonet form for læring og fordybelse i fællesskab med andre.

Interesseområder:
Æstetiske læreprocesser, herunder kreativ skrivning i gymnasiet, motivation og læring, dannelse og dannelsesbegreber, forskningsfeltet; kunst, krop og sundhed.

Ph.d.-projekt: STROFE

Ph.d.-projektet STROFE undersøger hvordan eksisterende viden fra sundhedsforskning i kreativ skrivning kan anvendes til skrivegruppeinterventioner i en uddannelsesmæssig sammenhæng.

Kontakt forsker

Sidsel Katrine Toft Christensen
sktc@ikl.aau.dk
Telefon: 26820247

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!