Print

Ph.d.-projekt: STROFE

Ph.d.-projektet STROFE undersøger hvordan eksisterende viden fra sundhedsforskning i kreativ skrivning kan anvendes til skrivegruppeinterventioner i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Motivationen bag dette tværfaglige og institutionelle projekt er at udvikle mere viden om faglig trivsel og mangel på faglig trivsel hos gymnasieelever. Desuden er projektet også en eksperimentel udforskning af hvordan og hvilke parametre fra sundhedsforskning i kreativ skrivning der kan anvendes i udviklingen og afprøvningen af en specifik metode inden for en uddannelsesmæssig kontekst. En vigtig del af projektet er derfor også at undersøge dannelsesbegrebet i gymnasiets læreplaner for at finde plads til kreativitet, fordybelse og en mere lystbetonet form for læring i fællesskab med andre.

Både internationalt og nationalt anvendes kreative skriveværksteder inden for sundhedssektoren, og kreativ skrivning i grupper har vist positiv effekt på deltagernes trivsel.  Der eksisterer dog endnu ikke viden om, hvorvidt resultaterne kan overføres til en bredere målgruppe. 

Ph.d.-projektet gennemføres af Sidsel Toft Christensen, erhvervsPhD-studerende ved CeFU, i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionen Campus Bornholm og Psykiatrisk Center Bornholm.

Projektet strækker sig over 3 år fra den 1.8.2023 til den 1.8.2026.

Erhvervs-ph.d.en er bevilget af Innovationsfonden og midler fra TrygFonden

Kontakt forsker

Sidsel Katrine Toft Christensen
sktc@ikl.aau.dk
Telefon: 26820247

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet medio 2026

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!