Print

Emil Aagaard Madsen

Emil Aagaard MadsenEmil Aagaard Madsen, Praktikant

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: emaama@ikl.aau.dk

Uddannelse:

Jeg er i gang med at læse en kandidat i Sociologi på Københavns Universitet.

Arbejdsområde:

Jeg er praktikant og er tilknyttet projektet: Frie prøveformer i en præstationstid. 

Her skal jeg bl.a. hjælpe til med at lave reviewarbejde over litteraturen på området, lave interview- og observationsguide, indsamle data samt analysere det indhentede data.

Frie prøveformer i en præstationstid

(CeFU) gennemfører i samarbejde med Efterskoleforeningen og de Frie skoler en undersøgelse af arbejdet med frie prøveformer (karakterfrihed mm). på efterskoler og friskoler. Ambitionen er at blive klogere på, hvilken betydning prøvefrihed har for elevernes lærings- og mestringserfaringer og dannelse. Og ikke mindst er ønsket med undersøgelsen at skabe øget viden om, hvordan frie prøveformer/anderledes evalueringsformer spiller sammen med den pædagogiske praksis og tradition på skolerne.