Print

Emil Aagaard Madsen

Emil Aagaard MadsenEmil Aagaard Madsen, Studentermedhjælp

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: emaama@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Jeg er i gang med at læse en kandidat i Sociologi på Københavns Universitet.

Arbejdsområde:
Jeg er studentermedhjælp og tilknyttet projektet: Seismograferne