Print

Anna Kristine Boulund

Anna Kristine BoulundAnna Kristine Boulund, ph.d.-studerende

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 6196 7177
Mail: anna@ikl.aau.dk

Uddannelse
Cand.soc. i Uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet, DPU,København.

Bachelor i Uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet, DPU, København.

I mit speciale undersøgte jeg de første erhvervskandidatstuderendes oplevelser af at ”komme-som-eksistens” på denne nye type uddannelsesform. Helt konkret var jeg nysgerrig på deres betingelser for læring på studiet og arbejdspladsen, samt deres muligheder for at skabe meningsfulde sammenhænge mellem disse. Og hvad der kendetegner deres tilblivelsesprocesser som erhvervskandidatstuderende. Specialet var udformet som et casestudie og teoretisk belyst gennem situeret læringsteori og subjektiveringsteori.

Forskningsfelt
Med mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvordan køn, etnicitet og social klasse får betydning for unge i udskolingens valg og fravalg af erhvervsuddannelse.

I projektet anvendes poststrukturalistiske læsninger til at få greb om unge i udskolingens oplevelser af kropsliggjorte forskelle i valgprocesser, der kan virke fremmende eller hæmmende for deres oplevelser af adgang og tilhørsforhold til erhvervsuddannelse. Det betyder, at der stilles skarpt på unge i udskolingens levede erfaringer og de samfundsmæssige og sociale strukturer, de er en del af.

Metodisk er projektet bygget op om diskursanalyse af de planlagte valgfremmende aktiviteter. Derudover anvendes observation, photo-journal, memory work-øvelser og interview.

Artikel:
Anna Kristine Boulund og Anna J. K. Lindqvist (2019): Bliv kandidat på deltid og medarbejder på fuldtid: Om universitetets forandrede position uden politisk diskussion. Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Tema: Pædagogikken og pengene. 

 

Ph.d.-projekt: Hvordan får køn, etnicitet og social klasse betydning for unge i udskolingens valg og fravalg af erhvervsuddannelse?

”Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse” – den målsætning har i skrivende stund levet i 10 år, men det til trods er der udfordringer med at få øget optaget. Samtidig viser statistikkerne, at unge klumper sig sammen på erhvervsuddannelserne på baggrund af deres køn, etnicitet og sociale klasse - men der er ikke meget forskning om, hvordan det får betydning i unges valg af erhvervsuddannelser. I det lys bliver det vigtigt at undersøge: Hvordan køn, etnicitet og social klasse får betydning for unge i udskolingens valg og fravalg af erhvervsuddannelse.

Kontakt forsker

Anna Kristine Boulund
anna@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 6196 7177

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!