Print

Ph.d.-projekt: Hvordan får køn, etnicitet og social klasse betydning for unge i udskolingens valg og fravalg af erhvervsuddannelse?

”Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse” – den målsætning har i skrivende stund levet i 10 år, men det til trods viser udviklingen på området, at der er udfordringer med at få øget optaget. Samtidig viser statistikkerne, at unge klumper sig sammen på erhvervsuddannelserne på baggrund af deres køn, etnicitet og sociale klasse. Der er dog ikke meget forskning om, hvordan de tre faktorer får betydninger i unges valg og fravalg af erhvervsuddannelser. I det lys bliver det vigtigt at undersøge:

Hvordan køn, etnicitet og social klasse får betydning for unge i udskolingens valg og fravalg af erhvervsuddannelse.

I projektet, som udføres af Anna Kristine Boulund, anvendes poststrukturalistiske læsninger til at få greb om unge i udskolingens oplevelser af kropsliggjorte forskelle i valgprocesser, der kan virke fremmende eller hæmmende for deres oplevelser af adgang og tilhørsforhold til erhvervsuddannelse. Det betyder, at der stilles skarpt på unge i udskolingens levede erfaringer og de samfundsmæssige og sociale strukturer, de er en del af. Som et metodisk greb til det studeres nogle af de valgunderstøttende aktiviteter, der er planlagt for unge i udskolingen (fx brobygning, erhvervsbesøg, vejledning m.m.). Disse vil blive belyst fra flere vinkler – både i form af policyanalyse og gennem unges oplevelser med at tage del i dem. Samtidig tuner projektet ind på de ikke-planlagte valgprocesser, de unge gennemgår. Dét ud fra en antagelse om, at unges valg om ungdomsuddannelse ikke kan afgrænses til et foregå i én kontekst, men må betragtes og studeres gennem de bevægelser, de unge gør sig i hverdagslivet.

Formålet med ph.d.-projektet er, gennem et ungeperspektiv, at bidrage med ny viden om unge i udskolingens valgprocesser og -overvejelser om erhvervsuddannelser. Den viden kan bl.a. være til gavn for skoler, kommuner og politikere i deres arbejde med at indføre og tilrettelægge valgunderstøttende aktiviteter for udskolingslever.

Projektet er en del af CeFUs samarbejde med Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU) og gennemføres under vejledning af lektor Arnt Vestergaard Louw. Det forventes at være færdigt i ultimo 2026.

Kontakt forsker

Anna Kristine Boulund
anna@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 6196 7177

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet ultimo 2026

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!