Print

Vejlederen: Midtergruppen er i tvivl - interview med Mette Pless

Vejlederen 03.06.2015

Af:Torben Elsig-Pedersen

Den individuelle vejledning skal fremover koncentreres om de ikke-uddannelsesparate med lave karakterer. Men ny undersøgelse viser, at det især er unge i den brede midtergruppe, som er bekymrede og i tvivl om deres valg af ungdomsuddannelse. Lektor, ph.d. Mette Pless, der er en af forskerne bag "Unges uddannelsesvalg i tal", som bygger på data fra unge i hovedstadsområdet, svarer i Vejlederen på ti skarpe.

Læs hele interviewet her

Se midtvejsrapporten 'Unges uddannelsesvalg i tal' her

Lagt online 09.06.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!