Print

Unge spilder tid på gymnasieansøgninger

Politiken 22.02.2015

Af: Jane Bruun Elkjær

Politiken beskriver, hvordan kommende gymnasieelever i disse dage sidder og vælger, hvilke gymnasier de helst vil ind på. Her skal de lave en prioriteret rækkefølge med mindst tre og højst fem ønsker, men i realiteten har de kun én førsteprioritet. Regionernes såkaldte fordelingsudvalg, der fordeler de kommende gymnasieelever, kan nemlig, som noget nyt, sidestille elevernes 2. til 5. prioritet. I den forbindelse udtaler Noemi Katznelson, centerleder hos Center for Ungdomsforskning:

"Det bliver uklart for eleverne, i hvor høj grad de egentlig har indflydelse på deres gymnasievalg. Det gør betydningen af førstevalget endnu større".

Eleverne kan yderligere risikere at blive fordelt til et gymnasium, de ikke selv har søgt, og hertil udtaler Noemi: "Det bedste er at arbejde på at gøre skolerne attraktive nok til, at eleverne selv får lyst til at vælge dem til".


Hele artiklen kan læses i Politiken, side 7  | 22.02.2015

Lagt online 23.02.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!