Print

Unge i platformsøkonomien: Madbudet Viktor oplever frihed, men også tabt kontrol over sit arbejdsliv

A4 04.11.19

På baggrund af projektet RADAR og en rapport om nye arbejdsformer fra Nordisk Ministerråd har lektor Mette Lykke Nielsen fra CeFU, videnskabelig assistent Cæcilie Sloth Laursen fra CeFU, Louise Yung Nielsen, adjunkt, ph.d., Roskilde Universitet og Johnny Dyreborg, seniorforsker, NFA, skrevet en kronik om nye digitale arbejdsplatforme.

"I et aktuelt forskningsprojekt har vi blandt andet interviewet unge, der får opgaver via digitale arbejdsplatforme. Mange fremhæver friheden og fleksibiliteten i arbejdet som motiverende. De fortæller om en følelse af frihed ved selv at kunne bestemme, hvornår og hvor længe de skal arbejde. Men kritikere af nye arbejdsformer peger samtidig på, at friheden er begrænset. Platformsejerne bestemmer fuldt og helt over de vilkår, som arbejdet udføres under.

[...]

I platformsarbejdet er det traditionelle tosidede forhold mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, som kendetegner den danske arbejdsmarkedsmodel, erstattet af et tresidet forhold mellem en arbejdstager, en platform og en privat kunde. Dermed sættes den traditionelle måde at regulere arbejdsmiljøet på ud af drift. Den styring, som en algoritme udøver over en arbejdstager, passer ikke ind i den traditionelle arbejdsmiljøorganisering.

[...]

Med udgangspunkt i vores forskning ser vi et behov for at undersøge, hvordan eksisterende arbejdsmiljøstandarder og lovgivning i fremtiden kan integreres i arbejdsplatformenes digitale design. Måske kan algoritmer anvendes til at fremme et godt arbejdsmiljø blandt unge på de digitale platforme."

Lagt online 15.11.2019 af Ida Bejder

Kontakt forskere

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!