Print

Ugebrevet A4: Kritik af regeringen: Mesterlære er ikke redningen for afviste unge

Ugebrevet A4 10.09.2015

Af: Michael Bræmer og Morten Steensberg

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (v) har peget på mesterlære som en løsning til de over 2000 unge, der ikke kom ind på erhvervsuddannelserne på grund af karakterkravet. Men det er urealistisk, at mesterlære kan redde dem, mener både forskere, erhvervsliv og elever. Ministeren afviser kritikken og efterlyser samfundsansvar hos virksomhederne. Cefu forsker Arnt Vestergaard Louw påpeger overfor Ugebrevet A4:

"Det er klart, at mesterlære er en alternativ vej ind på uddannelsen. Men det er ikke nemt at få en læreplads, så det er bestemt ikke for alle, det kræver nemlig ret meget af de unge mennesker. For eksempel at de har familie eller venner, der kan hjælpe dem"

Læs hele artiklen på Ugebrevet A4s hjemmeside


Hele artiklen kan læses på Ugebrevet A4s hjemmeside | 10.09.2015

Lagt online 16.09.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!