Print

Uddannelsesbladet: Vi skal tættere på de unge - hvis frafaldet skal ned

Uddannelsesbladet 5. juni 2016

Af: Dorthe Plechinger

Afstand er et meget centralt begreb i ph. d. stipendiat Anne Görlichs forskning om de unge, der falder fra eller ikke får en uddannelse. Afstand til bl. a. nærværende, omsorgsfulde og hjælpende voksne og afstand fra den unge selv til det etablerede samfund. Skal de unge ' kobles på' igen, kræver det kendskab og støtte til dem - også fra underviserne. Anne Görlich, ph.d. stipendiat ved Center for Ungdomsforskning, udtaler til Uddannelsesbladet:

"Mange af dem bevæger sig sjældent i en lineær proces, når de skal videre i ungdomsuddannelse eller på arbejdsmarkedet. Flere af dem, der falder fra eller aldrig er kommet med, går ofte til og fra uddannelse, arbejde og aktiveringsprojekter, og i de bevægelser spiller afstande ind: De kan føle, at der er afstand til nærvær og ansvar fra forældrenes eller de professionelles side - sagsbehandlere og undervisere - og afstande til skole eller arbejdsmarkedet," siger hun.

Læs hele artiklen i Uddannelsesbladet her

Lagt online 24.06.2016 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!