Print

Topkarakterer til ordblindeefterskolerne

Fagligt Fælles Forbund, d. 27. marts 2013

Af Asger Havstein Eriksen

Ny, stor undersøgelse fra Aarhus Universitet dokumenterer flotte resultater på landets 21 ordblindeefterskoler. Men der efterlyses en national definition af ordblindhed, så unge ordblinde får samme betingelser i uddannelsessystemet.

Forskningsrapporten peger på, at det er en barriere for de unges vej til en uddannelse, at uddannelsessystemet ikke har en fælles definition af diagnosen ordblindhed. Det betyder, at den ordblindes muligheder afhænger af hjælpen fra den enkelte kommune, skoleleder og lærer. Nogle unge tabes på gulvet, fordi de aldrig får en diagnose som ordblind og den nødvendige hjælp, konkluderer undersøgelsen.

- Det har overraskede mig meget, at et så udbredt fænomen som ordblindhed ikke er defineret mere entydigt, pointerer en af rapportens forfattere, Niels-Henrik Møller Hansen fra Center for Ungdomsforskning.

Læs hele artiklen her

Lagt online 02.04.2013 af Freja Bange Nyboe

Kontakt forsker

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Denne rapport stiller skarpt på unge elever på ordblindeefterskoler i Danmark. De unges beretninger tegner et billede af, at grundskolen har problemer med at integrere de unge i det faglige fællesskab. Det faglige udbytte kan variere meget, men vil i en del tilfælde være begrænset. Samtidig oplever mange unge ordblinde fejlagtig at blive kategoriseret som dumme, og at deres muligheder for at få en uddannelse i et samfund, hvor dette betones som en central markør for senere succes i livet, virker begrænsede.

Læs mere