Print

Tillid og tryghed på uddannelserne

Videnskab.dk - Forskerzonen
Af Anne Görlich

Efterspørgslen på reformer på erhvervsuddannelserne er enorm - tal efter tal viser, at der skal findes en vilje til forandring. Men skal forandringerne lykkes, er det vigtigt at tænke i samspillet mellem de unge elever, erhvervsskolerne og systemet.

Artiklen "Tillid er primus motor for at få unge gennem uddannelse" er skrevet af forsker Anne Görlich fra Center for Ungdomsforskning og tager udgangspunkt i et kvalitativt forskningsprojekt fra CeFU. Hensigten med det konkrete forskningsprojekt var at undersøge, hvordan selvtilliden blandt unge, der har svært ved uddannelse, forandres gennem specifikke kompetenceudviklende tiltag. I artiklen bliver det især understreget, at selvtillid og individuel kompetenceudvikling ikke kan stå alene. Når målet er uddannelse, er selvtillid noget, der udvikles i samspil med uddannelsestillid, og det gør det via socialt trygge uddannelsesmiljøer, faglig progression og gensidig dialog og kommunikation, påpeger Anne Görlich.

Det vil sige: Unge som har svært ved uddannelse kan genvinde tilliden i læringsmiljøer, hvor den faglige og sociale tryghed i fokus. De unge i den aktuelle undersøgelse - såvel som i andre undersøgelser - peger på, at første skridt mod uddannelse er, at de føler sig trygge; at nogen interesserer sig for dem, spørger ind og siger 'godmorgen'.

Læs hele artiklen her

Lagt online 10.11.2013 af Christine Guldborg Christensen

Kontakt forsker

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!