Print

Sydkorea overtager Danske skoleprincipper

Politiken, d 22. juni 2013

Af Marie Hjortdal

Skoleelever fra Sydkorea er fagligt dygtige, men også umotiverede og ulykkelige, og blandt unge er selvmordsraten høj. Nu vil landet lære af Danmark.

I begyndelsen af juni var ungdomsforskeren Noemi Katznelson inviteret til Sydkorea for at fortælle om vores 10. klasse, efterskoler og højskoler, som landet har i kikkerten som inspirationskilder. »Når jeg fortalte folk i det sydkoreanske uddannelsessystem, at danske forældre synes, det er o.k., at deres børn tager på højskole eller efterskole eller bruger et år eller to uden for undervisningssystemet, når de er færdige med gymnasiet, bliver de vildt misundelige«, siger Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning.

I Sydkorea varer en skoledag fra klokken 7.30 til ud på eftermiddagen. Herefter overtager private hjælpelærere normalt børnenes undervisning, og når den slutter, skal der læses lektier i tre-fire timer. Mellem klokken 22 og midnat er børnene klar til at gå i seng. I weekenden laver de lektier i seks-otte timer om dagen, og i ferierne er der ekstra undervisningskurser på skolerne. Børnenes præstationer bliver optimeret næsten døgnet rundt, men landets nye politiske ledelse vil gøre op med det stramme liv med et såkaldt free learning semester for 13-14-årige elever på mellemtrinnet. »Det kan munde ud i en alvorlig trussel mod udviklingen af kreativt talent, som skal lede nationen i fremtiden. Det er nødvendigt at indføre free learning- semesteret for at tage hånd om problemet«, skriver en af Sydkoreas førende uddannelsesforskere, Lee Ji-Yeon fra landets Institut for Uddannelse i et notat.

Blandt OECD-lande ligger Sydkoreas skoleelever bedst, når det gælder evner inden for læsning og matematik ifølge Pisa- undersøgelsen. Men andre statistikker fortæller en anden historie: I 2011 havde 16 procent af skoleeleverne været udsat for overfald i skoletiden. Samtidig er antallet af selvmord blandt teenagere steget så kraftigt, at det i 2009 var den mest almindelige dødsårsag for gruppen.

Læs mere her

 


Lagt online 24.06.2013 af Poul Simon Rasmussen