Print

Skoler belastes af unge tvunget i uddannelse

Berlingske 07.05.2015

Af: Bent Winther

Jobcentrene sender i disse år tusinder af yngre kontanthjælpsmodtagere ud i uddannelser, som de hverken er motiverede til eller har mulighederne for at gennemføre. De mange unge tvinges i uddannelse af det såkaldte uddannelsespålæg, som er et resultat af den reform af kontanthjælpen, som trådte i kraft for halvandet år siden.

Er man under 30 år og uden en kompetencegivende uddannelse, men vurderes parat til det, så skal man på skolebænken, ellers smækker kassen i.

Noemi Katznelson, centerleder for Center for Ungdomsforskning, udtaler til Berlingske:

"På grund af erhvervsuddannelesreformen er det blevet vanskeligere at finde uddannelsespladser til denne gruppe. De to reformer risikerer at trække i hver sin retning. Lige nu er det ubesvaret politisk, hvad der skal ske med den gruppe. Og om der er de tilbud, der er behov for. Det bør man forholde sig til politisk"

Læs hele artiklen på Berlingskes hjemmeside


Hele artiklen kan læses på Berlingskes hjemmeside | 07.05.2015

Lagt online 08.05.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!