Print

Politiken: Unges bopæl afslører, om de bliver konfirmeret eller ej

23. april 2016

Af: Signe Thomsen

Konfirmeres eller ej? Hvert år tager unge i 14-15-års alderen stilling til det spørgsmål, og svaret kan afhænge af, hvor de bor. Det viser en opgørelse foretaget af Politiken Research på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Sidste år blev 48.334 danske unge konfirmeret, og det svarer til 71 procent af alle i konfirmationsalderen. Tallet har ikke rykket sig væsentligt i mange år, men gennemsnittet dækker over store geografiske udsving, og der behøver ikke at være ret langt mellem bopælene, før forskellene indtræffer.

Niels Ulrik Sørensen, souschef ved Center for Ungdomsforskning, vurderer, at den høje konfirmationsprocent i Danmark kan blive udfordret af ungdomskulturens fokus på altid at træffe egne valg.

"Konfirmation er en stærk tradition, og nogle steder i landet er det nok stadig sådan, at det at blive konfirmeret, det er bare noget, man gør; det er man prædisponeret til. Men der er ingen tvivl om, at konfirmationen i stigende grad er forbundet med et aktivt valg. Det med selv at vælge - at man oplever, at man selv har ansvaret for sin succes og sine fejl og for at skabe den, man er - er en strømning, der gennemsyrer hele ungdomskulturen, og derfor er det ikke givet, at så mange vil blive konfirmeret i fremtiden" siger han.

Læs hele artiklen og interviewet på Politikens hjemmeside

Lagt online 29.04.2016 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!