Print

Politiken: Unge spekulerer i suppleringsfag

Politiken 12.10.2015

Af: Cecilie Lyngberg

Et stærkt stigende antal unge tager et eller flere gymnasiale fag efter studentereksamen. Flere eksperter vurderer, at en vægtig del af stigningen kan tilskrives, at de unge spekulerer i karakterer. De vælger "lette" fag i gymnasiet, så de kan få et højt gennemsnit. Centerleder ved Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, forklarer over for Politiken, at der for mange unge "går strategi" i deres tilgang til gymnasiet, fordi der påhviler dem et enormt pres for at få høje karakterer til at kunne komme ind på en videregående uddannelse.

"Det bliver en mulighed for at forbedre sine karakterer og dermed håndtere det pres, der er i retning af at skulle have et højt gennemsnit", siger Katznelson, der kalder det en "naturlig reaktion på betydningen af karakterer ved optag".

Læs hele artiklen på Politikens hjemmeside

Lagt online 14.10.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!