Print

Politiken: Færre unge låner til studierne

Politiken 13.8.2017

Af: Thomas Flensburg og Mikkel Thuesen

Lånelysten blandt de danske studerende er faldet de seneste år. Skepsissen overfor at tage SU-lån er særligt stor blandt studerende på de videregående uddannelser, hvor det i 2006 var knap 44 procent af dem, som fik SU og altså havde mulighed for at supplere med SU-lån, der tog lånet. 10 år senere - i 2016 - er det tal faldet til 34 procent. Det viser tal fra Uddannelsesministeriet.

»I kølvandet på finanskrisen og forandringerne i arbejdslivet er de unge blevet mere usikre på fremtiden«, siger ungdomsforsker, adjunkt Anne Görlich fra Center for Ungdomsforskning under Aalborg Universitet.

De nyeste tal fra Akademikerne (AC) fortæller, at blandt nyuddannede kandidater ligger arbejdsløsheden på omkring 25 procent. Det faktum kombineret med et forandret arbejdsmarked har påvirket de unge, vurderer forskeren.

»Der er blevet flere projektansættelser, tidsbegrænsede ansættelser og i det hele taget løst ansatte på det prekære arbejdsmarked. Hvis man ikke føler sig sikker på at kunne finde et job, så bliver man formodentlig mere forsigtig med at stifte gæld«, siger Anne Görlich.

Læs hele artiklen her


Lagt online 17.08.2017 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forsker

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!