Print

Når det er svært at være ung i Danmark - omtalt i medierne

Rapporten Når det er svært at være ung i Danmark har i forbindelse med udgivelsen, fået meget omtale i medierne og dagspressen. Undersøgelsen bygger blandt andet på et surveydata med knap 3500 unge og en række uddybende interviews.

Cutting

Undersøgelsen viser at næsten hver 10. unge mellem 15 og 24 år har skåret i sig selv med vilje. Niels Ulrik Sørensen, lektor ved Center for Ungdomsforskning, udtaler følgende til Berlingske Tidende:

"I stedet for at reagere mod samfundet eller andre, når man har det skidt, så er der en øget tilbøjelighed til, at de unge retter adfærden mod sig selv, for eksempel ved cutting.

Læs artiklen fra Berlingske Tidende mandag d. 10. januar 2011 her

Arbejdsløshed

Ugebrevet A4 skriver at hver tredje ung uden job har Arbejdsløshed overvejet selvmord. Jens Christian Nielsen, forskningsprogramleder af Center for Ungdomsforskning, frygter, at gruppen kan blive tabt:

"Vi taler tit om, at de unge nu er en 'generation fremtidsplan'. De skal tage ansvar for deres eget liv og skal hele tiden svare på, hvor de er på vej hen. Hvis ikke man kan redegøre for det, så står man i en mere udsat position. Måske er det sådan noget, der slår igennem hos de ledige. De unge, der er ledige, bliver mere isolerede, fordi de slet ikke kan håndtere de krav, samfundet stiller til dem. De mestrer ikke det ræs."

Læs hele artiklen i Ugebrevet A4, nr. 1 2011 her

Doping

Morgenavisen Jyllandsposten skriver, at undersøgelsen tegner et billede af dopingbrugere, der har væsentligt mere ondt i livet end deres gennemsnitlige jævnaldrende, når det handler om selvmord, helbred, mobning og negative adfærdsformer generelt. "De udsatte er dem, der har svært ved at klare kravene i dagens samfund, hvor unge selv har ansvaret for deres valg og fremtid", påpeger
Jens Christian Nielsen, forsker ved Center for Ungdomsforskning på Aarhus Universitet.
"Hvis ikke det lykkes, krakelerer det for nogle, og så tyer nogle til anabole steroider for at få en større krop og trods alt fremstå, som om man har styr på den del af tilværelsen." Læs artiklen fra Jyllandsposten, mandag d. 10. januar 2011 her:

 Del 1  Del 2

Lagt online 10.01.2011 af Astrid Schrøder

Når det er svært at være ung i Danmark

Når det er svært at være ung i Danmark

Årsager til mistrivsel blandt unge i Danmark. Læs pressemeddelelse eller download rapporten gratis

Download rapporten her