Print

Motivation og tvang: Gi'r det mening?

Uddannelsesbladet, juni-juli 2013

af Dorthe Plechinger 

Selv ude i den fjerneste afkrog af Danmark og i den mest uddannelsesfjerne familie er budskabet trængt ind: De unge ved godt, at de sakl uddanne sig, men det er ikke det samme som, at de er motiveret for det. Og da vi efterhånden ved hvor vigtig netop motivation og engagement er i undervisningen og i det at lære noget, handler det lige nu om at knække koden til, hvad der motiverer de unge til at gå i gang med og fuldføre en uddannelse. I mindst i regeringens konstanthjælpsreform, der skal sende yderligere 50.000 i uddannelse. Så hvordan gør man egentlig det - motiverer dem, der ikke er motiveret? Kan man "tvangsmotivere" 

Mette Pless, Center for Ungdomsforskning: "Med konstanthjælpsreformen vil regeringen motivere de unge til uddannelse. Men når man skal motivere, er det vigtigt, at man kender dem, der sakl uddannes, deres barrierer, baggrund og behov og gør uddannelserne "unge-parate" i stedet for omvendt.

Læs mere her

Lagt online 24.06.2013 af Poul Simon Rasmussen