Print

Minister ønsker, at uddannelser slår sig sammen

Jyllands-Posten 05.08.2014

Af Morten Vestergaard & Kirstine Don Christensen

Er campusser med flere ungdomsuddannelser på samme adresse nøglen til at få flere unge igennem en uddannelse? I uddannelsesverdenen er meningerne delte.

Det betyder noget, hvor danske unge skal cykle hen om morgenen for at komme i skole. Det mener i hvert fald undervisningsminister Christine Antorini (S).

Hun vil kortlægge erfaringerne med campusser af ungdomsuddannelser og, hvis der er behov for det, se på om der er regler og bureaukrati, der står i vejen for, at uddannelserne kan slå sig sammen.

Mette Pless, der er lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, har forsket i unge, der ikke får en uddannelse. Hun mener, at campusser kan skabe et mere dynamisk ungemiljø på tværs af uddannelserne. Men det kommer ikke af sig selv blot ved at placere uddannelserne sammen.

»Og for nogle unge kan centralisering af uddannelserne også have den modsatte effekt. Nogle af de svageste unge, som har det svært med skolen, kan føle sig fremmede på et stort uddannelsescampus, og desuden er de ikke tilbøjelige til at rejse langt efter at komme til at gå i skole,« siger Mette Pless.

Læs hele artiklen her


Lagt online 08.08.2014 af Mads Ekdahl

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!