Print

Magisterbladet: Unge er stressede og jager nye job

Magisterbladet 06.12.19

Af: Benedicte Borelli

Nyuddannede akademikeres indtog på arbejdsmarkedet er præget af stress og dårlige arbejdsvilkår viser ny analyse fra Dansk Magisterforening. De nyuddannede mødes med midlertidige kontrakter, og mange mistrives i det prekære arbejdsliv. Magisterbladet har talt med lektor ved Center for Ungdomsforskning, Mette Lykke Nielsen:

“Vi ved, at arbejdslivet for unge akademikere i dag er kendetegnet ved større grad af midlertidighed. Cirka halvdelen af de magistre, der går fra ledighed til job, kommer i midlertidige stillinger. Vi ved fra forskningen, at det kan påvirke deres psykiske velbefindende”. 

Hun tror derfor, at resultaterne af Dansk Magisterforenings analyse delvist kan forklares med, at mange unge får midlertidige kontrakter de første år af deres karriere. 

“Det er i det hele taget forbundet med et pres at være ny på arbejdsmarkedet, og de tidsbegrænsede ansættelser kan udgøre en ekstra stress­faktor for den unge. De fleste vil jo gerne vise, at de kan præstere, og gøre sig konkurrencedygtige for at få en fast stilling. Derfor kan den enkelte være tilbøjelig til ikke at sige fra, hvis arbejdspladsen stiller for store krav, for at fremstå som en god arbejdskraft”.

Lagt online 11.12.2019 af Ida Bejder

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!