Print

Magisterbladet: Generation fornuftig

Magisterbladet 08.09.2017

Af: Troels Kølln

For den generation, der blev født i starten af 90'erne eller senere, er trodsalderen for længst glemt. Hvor ungdomsoprøret i 60'erne gik imod normerne med hash og fri sex, lytter nutidens unge i stedet til fornuftens stemme. De unge drikker og ryger mindre, starter tidligere på en uddannelse, bliver endnu hurtigere færdige med den og tager færre SU-lån undervejs, viser flere studier. 

"De unge er, over en bred kam, meget strategiske med deres liv. De planlægger deres handlinger og har et enormt fokus i deres overvejelser. De spørger hele tiden sig selv: Har jeg nu valgt det rigtige? Er det her klogt?" forklarer Noemi Katznelson, der er forskningsleder på Center for Ungdomsforskning

Problemet er, mener Noemi Katznelson, at fornuften er knyttet til angst.

"Det er en generation med blikket stift rettet mod fremtiden, fordi der er en udbredt bekymring og usikkerhed om, hvad der vil ske med dem. Man oplever færre muligheder og flere forhindringer, som skal overvindes. Der er en fornemmelse af, at man skal opfylde en masse forventninger og krav for at lykkes. Og med det kommer en angst for at vælge det forkerte", siger hun. 

Læs hele artiklen her

Lagt online 12.09.2017 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!