Print

Kritik: Regeringen svigter målet om at give 95 ud af 100 unge en uddannelse

Ugebrevet A4 22.01.2015

Af: Mette Lauth

Regeringens reform af erhvervsuddannelserne medfører, at unge nu skal have 2 i dansk og matematik samt erklæres egnede for at komme ind. Det bekymrer flere eksperter, eftersom en del af regeringsgrundlaget for den ny regering var, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og en del af disse unge vil nu risikere at møde en lukket dør.

Yderligere højnes niveauet på ehvervsskolerne, hvorved nogle elever falder fra. samtidig med Erhvervsskolereformen fra februar sidste år vedtog politikerne dog Den Koordinerede Ungdomsuddannelse, KUU, der skal samtle 2.500 af de svageste unge op.

I den forbindelse udtaler centerleder på Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, at denne ordning nok skal samle de helt unge op. Dog risikerer de lidt ældre, at blive de store tabere i det nye uddannelsessystem. Det er dem, der er på dagpenge eller kontanthjælp, og som har været ude og arbejde eller har prøvet flere uddannelser. De kan ikke opfylde de nye adgangskrav.

"Hvor man tidligere sagde arbejde, arbejde, når unge kom ind på jobcentret, hedder det nu uddannelse. Der er i den grad fokus på, at alle skal have en uddannelse," Siger Noemi Katznelson.

Læs hele artiklen artiklen her

 


Hele artiklen kan læses på Ugebrevet A4s hjemmeside | 22.01.2015

Lagt online 22.01.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!