Print

Kristeligt Dagblad: Selfiekulturen truer unges selv

Kristeligt Dagblad 20.02.2016

Af: Casper Pilgaard Christensen

Dokumentationen af hverdagen er rodfæstet i danske unge, og sociale medier som Facebook, Instagram og Snapchat giver et væld af muligheder for interaktion, der ikke fandtes, før internettet blev allemandseje. Men de unges udbredte brug af sociale medier rummer også risici, mener forskere. CeFU-forkningsleder Niels Ulrik Sørensen udtaler til Kristeligt Dagblad:

"Vores syn på kroppen har ændret sig, og det kommer til udtryk på internettet, hvor kroppen i nutidens ungdomskultur spiller en fremtrædende rolle som arena for selvfremstilling. Kroppen og hvordan vi viser den frem, herunder vores påklædning, bliver til et projekt...." Han fortsætter og forklarer risikoen ved dette:

"Den øgede individualisering betyder, at hvis man som ung har succes, så oplever man, at man kan klappe sig selv på skulderen for denne succes. Har man det ikke, så er man tilbøjelig til at vende kritikken mod sig selv, da man oplever, at ansvaret påhviler én selv."

Læs hele artiklen på Kristeligt Dagblads hjemmeside

Lagt online 02.03.2016 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!