Print

Kristeligt Dagblad: Fastholder forældre deres voksne børn i økonomisk afhængighed?

Kristeligt Dagblad 11.1.2019

Af: Julie Høgholm

Mange forældre hjælper deres voksne børn med økonomiske bidrag. Det kan forsøde de unges tilværelse og gøre det lettere for dem at etablere sig, men samtidig kan for megen økonomisk hjælp medføre dysfunktionel og umoden adfærd. 

De fleste forældre og voksne børn er netop meget opmærksomme på, at nogle forældre hjælper med forældrekøb af lejligheder – også selvom dette langtfra altid er en mulighed i den pågældende families situation, lyder det fra Mette Lykke Nielsen, lektor ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Hun er i gang med forskningsprojektet ”Den gode overgang” om unge, der flytter hjemmefra. I den forbindelse har hun og kollegerne interviewet en række unge og deres forældre og har blandt andet spurgt ind til omfanget af støtte fra forældrenes pengepung. 

Her blev det tydeligt, at der blandt de unge er en stolthed ved at være økonomisk uafhængige af forældrene, fordi denne form for selvstændighed er forbundet med at være voksen. Men den høje grad af selvstændighed kan i mange unges øjne samtidig sagtens kombineres med stadig at få hjælp til blandt andet studiebøger, en computer, et fyldt køleskab eller et indskud til en lejlighed, som forældrene også er ivrige efter at kunne give penge til, såfremt de har midlerne til det. 

”Omfanget af støtte er afhængigt af forældrenes egen økonomiske situation, og hvorvidt de voksne børn er under uddannelse eller på jobmarkedet. Men denne forældregeneration vil generelt gøre rigtig meget for at hjælpe de unge ind i voksenlivet,” siger Mette Lykke Nielsen og fortsætter: ”I den forbindelse er der forskere, som peger på, hvordan nogle forældre nærmest behandler deres børn som en form for investering. Man ’investerer’ så at sige i deres fremtidige muligheder, og det kan man gøre socialt, uddannelsesmæssigt, opdragelsesmæssigt – og økonomisk.” 

Lagt online 23.01.2019 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!