Print

Københavns Kommune: Konference om rusmidler på døgninstitutioner for unge

17.03.2016

05042016_Konference om rusmidler på døgninstitutioner for unge_Noemi

Socialforvaltningen inviterede d. 14. marts 2016 til en stor konference om rusmidler på døgninstitutioner på Københavns Rådhus. Deltagerne kom primært fra Københavns Kommune, men der var også medarbejdere og ledere fra blandt andet Aalborg, Aarhus, Odense, Hillerød og Esbjerg.

Baggrunden for konferencen var den større afdækning af rusmidler blandt unge på 15 københavnske døgninstitutioner, som blev foretaget af Center for Unge og Misbrug i 2013-2014.

Undersøgelsen viste, at 66 procent af medarbejderne på de 15 døgninstitutioner støder på hashrygning minimum én eller flere gange ugentligt. Dette skal ses i lyset af, at der på kommunale tilbud og institutioner er en såkaldt nul-tolerance overfor rusmidler som hash. Dilemmaet er, at medarbejdere bliver både pædagoger og politimænd, når de på den ene side skal motivere de unge til at trappe ned eller kvitte misbruget, men på samme tid skal tage hashen fra dem. På landsplan viser SFI's tal, at 57 procent af døgnanbragte unge på 15 år har prøvet at ryge hash, hvor gennemsnittet for andre danske unge er 12 procent.

Centerleder for Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, holdte et oplæg, der kredsede sig om den stigende præstationskultur blandt unge. En anden pointe var, at forældrerollen er under opbrud, så mange af vores sociale indsatser som morgenvækning og morgenmad på skolen, kompenserer for forældrenes manglende evner til at gøre deres børn klar til voksenlivet.

Noemi fremlagde på konferencen tre forskellige strategier, som unge på kanten bruger for at få livet til at hænge sammen.

Læs mere om de tre strategier og konferencen her

Lagt online 05.04.2016 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!