Print

Initiativ til 220 mio. skal få flere unge i uddannelse

Politiken 26.04.2015

Af: Mathias Petersen

Alene i Københavns kommune er der lige nu 6500 unge under 30, som hverken har en videregående uddannelse eller en erhversuddannelse. For at få dem i gang med en uddannelse, har et flertal fra de Radikale, Socialdemokraterne, SF og Venstre i hovedstadens Beskæftigelses- og Integrationsudvalg vedtaget en ny ungeaftale. I alt har udvalget prioriteret 220 millioner kroner til indsatsen, som dermed bliver et af de højst prioriterede områder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Med den nye aftale vil kommunens uddannelsesindsats i højere grad flyttes fra jobcentrene og ud på selve uddannelsesinstitutionerne. Det sker ved at gøre langt mere brug af mentorer og brobygningsforløb, hvor de unge kan »snuse« til uddannelserne ved at deltage i undervisningen og studielivet på erhvervsskolerne.

Siden 2013 har Center for Ungdomsforskning kørt en række forskningsprojekter om netop brobygning som vej til en uddannelse for ledige unge. Projekterne kører indtil sommeren 2016, men indtil videre tyder alt på, at brobygning er vejen frem.

"Vores midtvejsevalueringer af brobygningsprojekterne viser positive effekter i forhold til at få de unge i gang med en uddannelse. Det er med til at skabe en identitet hos de unge, og kan gøre springet til at starte rigtigt på en erhvervsuddannelse meget mindre", siger lektor og centerleder Noemi Katznelson.

Læs hele artiklen på Politikens hjemmeside

Læs om CeFU forskningsprojektet 'Brobygning til uddannelse' her


Hele artiklen kan læses på Politikens hjemmeside | 26.04.2015

Lagt online 28.04.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!