Print

Information: Vores uddannelser er stadig pilskæve, når det gælder køn

Information 29.08.20

Af: Lise Richter

Selv om der er kommet flere kvinder på ingeniørskolerne og lidt flere mænd på sygeplejerskestudierne, er der stadig en pilskæv kønsfordeling på mange uddannelser. For der hersker stadig ret kønsstereotype opfattelser af, hvad mænd og kvinder er gode til, og det er et problem, mener forskere, uddannelse og erhvervsliv.

[...]

De seneste årtier har kvinderne talstærkt bevæget sig ind på historiske mandefag som medicin, jura og teologi, men mændene har ikke lavet den omvendte bevægelse ind i de mere kvindedominerede omsorgs- og humanistiske fag endnu, forklarer Mette Lykke Nielsen, der er lektor på Center for Ungdomsforskning, AAU. Det kan skyldes, at valg af uddannelse handler meget om identitet.

"Køn fungerer som retningsgivende og meningsskabende for den måde, vi forstår os selv og orienterer os på i livet. Samtidig er køn et socialt anliggende, hvor vi spejler os i hinanden og i omgivelsernes normer og forventninger. Dem, der bryder med normen og vælger kønsmæssigt utraditionelle uddannelser, kan stå over for et krævende stykke arbejde, når de er i mindretal og ofte skal legitimere sig selv i forhold til omverdenen," siger hun.

Læs den fulde artikel i Information fra d. 29. august, sektion 3, side 8

Lagt online 02.09.2020 af Ida Bejder

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!