Print

Hvordan vurderer skolen dit barn? 3 forudsætninger for uddannelse

Søndagsavisen 08.01.2015

Af Nanna Stærmose

Nu er det ikke længere blot karaktererne der tæller - også sociale og personlige forudsætninger lægges til grund for, om den enkelte elev er parat til at tage en ungdomsuddannelse. Formålet er ekstra indsats over for de unge, der umiddelbart ikke bliver erklæret parat.

I den forbindelse er Noemi Katznelson fra CeFU adspurgt af Søndagsavisen, hvor hun udtaler:

"Når man er ung, er det ikke fedt at blive peget ud som den, der skal have ekstra hjælp. Det betyder noget i forhold til fællesskab og identitet," og hun pointerer, at forskning viser, at det er vigtigt, at der bliver rettet en indsats mod dem, der har behovet. "… måden, vi gør det på, er afgørende for, at det lykkes, « siger hun. 

Læs hele artiklen her 

 


Hele artiklen kan findes på Søndagsavisens hjemmeside08.01.2015

Lagt online 12.01.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!