Print

Hug og ros til ny plan for erhvervsskoler

Politikken, d. 02.10.2013

af Pernille Mainz og Jesper Vangkilde

I dag lancerer regeringen sit udspil til en reform af erhvervsuddannelserne, hvor et af hovedformålene netop er at få flere til at starte, færre til at droppe ud. I 2006 valgte knap 30 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse at starte på en erhvervsskole, mens tallet var godt 18 procent i sommer.

Politiken er i besiddelse af en sammenfatning af udspillet, der har overskriften ' Faglært til fremtiden'. Her fremgår det blandt, at regeringen vil give eleverne mere undervisning, gøre det lettere at læse videre bagefter, sikre flere praktikpladser, så de unge kan gennemføre deres uddannelse og kræve bestået i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve for at komme ind. Samme adgangskrav skal gælde for unge, der vil i gymnasiet.

Noemi Katznelson, der er uddannelsesforsker og leder af Center for Ungdomsforskning på AAU, er overordnet begejstret.

»Min samlede vurdering er, at det virkelig er en saltvandsindsprøjtning, som erhvervsuddannelserne her får. Om planen så virker, bliver spændende at se, men det ser meget ambitiøst ud«, siger forskeren og peger især på, at udspillet lægger op til flere undervisningstimer og efteruddannelse af lærere.

Læs mere her

Lagt online 02.10.2013 af Poul Simon Rasmussen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!