Print

Gymnasieskolen: Spillet om årskaraktererne

Bladet Gymnasieskolen 23.01.2017

 Af: Carl Juul Nielsen

Jagten på den perfekte studentereksamen betyder for nogle elever, at hver time er en test. Årskaraktererne udgør en betydelig del af elevernes samlede gennemsnit på eksamensbeviset, men flere har svært ved at gennemskue, hvad de skal gøre for at gøre sig fortjent til karaktererne i den gode ende af skalaen.

Ifølge Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning, risikerer præstationskulturen at føre til, at eleverne konstant gør sig tanker om, hvordan de kan forbedre deres karakterer, og timerne kan derfor gå hen at blive daglige eksaminer. Hun mener, at karakterjagten kan være skadelig for læringsrummet.

- "Mange unge sidder og tænker: 'Jeg skal sige noget i hver time.' Ikke fordi de har noget at byde ind med, eller fordi de er særligt interesserede i, hvad der foregår. De gør det for karakterens skyld," siger Noemi Katznelson, der er i gang med en undersøgelse af karakterernes påvirkning på ungdomsuddannelserne.

Det er ganske naturligt, at der er elementer af taktik og konkurrence i klasselokalet, men elementer som innovation og selvstændighed ryger alt for ofte i svinget, når spillet om karaktererne sætter ind, mener hun. 

Læs hele artiklen på Gymnasieskolens hjemmeside

Lagt online 01.02.2017 af Petrine Fahnøe Kristensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!