Print

Gymnasiedebatten gentager sig selv

Gymnasieskolen 22.04.2015

Af: Andreas Rasmussen

Når gymnasiet er til debat, er det de samme emner, der diskuteres i dag som for 17 år siden. De brede forlig mangler retning, mener politikere. De dårligste gymnasieelever er for dårlige, de videregående uddannelser klager over studenternes faglige niveau, erhvervslivet vil have flere naturfag og tættere bånd til gymnasiet, samtidig med at lærerne oplever, at de ikke har tid nok til at levere god undervisning. Det lyder som et kort referat af de seneste års diskussion om gymnasiets udfordringer. I virkeligheden er det en række af de vigtigste konklusioner i en 17 år gammel rapport om samme emne. Blandt politikere og forskere mener en del, at de mange brede forlig på gymnasieområdet og uenigheden om, hvorvidt gymnasiet skal være for alle eller for en mindre elite, er to vigtige årsager til, at de samme emner stadig er til diskussion i dag.

Noemi Katznelson, centerleder hos Center for Ungdomsforskning udtaler til Gymnasieskolen:

"Gymnasiet er ikke længere kun rettet mod en smal gruppe, men er blevet en masseuddannelse. Diskussionen om, hvorvidt det er den rette vej at gå, er højaktuel nu, hvor det var karakterkravet, der fik forhandlingerne på området til at bryde sammen,"

Noemi tror, at gymnasierne får bedre styr på den voksende og mere varierede elevgruppe.

"Jeg tror faktisk, at vi vil se et gymnasium, der har forandret sig en del. Nogle af gymnasierne kommer til at blive meget bedre til at håndtere en elevgruppe, der er meget mere varieret, mens andre vil slæbe voldsomt efter. Jeg tror derfor, at vi vil se et mere polariseret gymnasium," siger hun.

Læs hele artiklen på Gymnasieskolens hjemmeside


Hele artiklen kan læses på Gymnasieskolens hjemmeside | 22.04.2015

Lagt online 28.04.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!