Nyt fra CeFU

Print

"Fuck, hvor lærer vi meget"

Ordblindeefterskolerne, d. 3. maj 2013

Af Johannes Konstantin Neergaard

Forskningsrapporten " Unge Ordblinde" bygger på et samarbejde mellem Ordblindeefterskolerne i Danmark og Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet. I rapporten citeres begejstrede elever for udsagn som: "Og Lykke og forbedret livskvalitet går hånd i hånd med en markant faglig udvikling for en stor del af eleverne, der tager et år eller to på ordblindeefterskole".

Men ikke alt er dog lyserødt, fortæller rapportens forfattere:
"Undervejs i projektet overraskede det mig faktisk meget, at et så udbredt fænomen som ordblindhed ikke var deneret mere entydigt", siger forsker og Ph. d., Niels-Henrik Møller Hansen.

Medforfatter af rapporten, Cand. pæd. soc., Tilde Mette Juul, er helt enig i, at ordblindhed er et mudret begreb, som godt kunne tåle en klarere de nition. I det hele taget efterlader rapportens overvældende positive billede af ordblindeefterskolerne nogle områder, det kunne være spændende at dykke dybere i: "Et af de naturlige næste skridt at tage, kunne sagtens være en dybere forskning i, hvordan ordblindhed håndteres på de lavere klassetrin i Folkeskolen", siger Tilde Mette Juul.

Læs mere her

Lagt online 07.05.2013 af Poul Simon Rasmussen

Kontakt forskere

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Denne rapport stiller skarpt på unge elever på ordblindeefterskoler i Danmark. De unges beretninger tegner et billede af, at grundskolen har problemer med at integrere de unge i det faglige fællesskab. Det faglige udbytte kan variere meget, men vil i en del tilfælde være begrænset. Samtidig oplever mange unge ordblinde fejlagtig at blive kategoriseret som dumme, og at deres muligheder for at få en uddannelse i et samfund, hvor dette betones som en central markør for senere succes i livet, virker begrænsede.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV