Print

"Fuck, hvor lærer vi meget"

Ordblindeefterskolerne, d. 3. maj 2013

Af Johannes Konstantin Neergaard

Forskningsrapporten " Unge Ordblinde" bygger på et samarbejde mellem Ordblindeefterskolerne i Danmark og Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet. I rapporten citeres begejstrede elever for udsagn som: "Og Lykke og forbedret livskvalitet går hånd i hånd med en markant faglig udvikling for en stor del af eleverne, der tager et år eller to på ordblindeefterskole".

Men ikke alt er dog lyserødt, fortæller rapportens forfattere:
"Undervejs i projektet overraskede det mig faktisk meget, at et så udbredt fænomen som ordblindhed ikke var deneret mere entydigt", siger forsker og Ph. d., Niels-Henrik Møller Hansen.

Medforfatter af rapporten, Cand. pæd. soc., Tilde Mette Juul, er helt enig i, at ordblindhed er et mudret begreb, som godt kunne tåle en klarere de nition. I det hele taget efterlader rapportens overvældende positive billede af ordblindeefterskolerne nogle områder, det kunne være spændende at dykke dybere i: "Et af de naturlige næste skridt at tage, kunne sagtens være en dybere forskning i, hvordan ordblindhed håndteres på de lavere klassetrin i Folkeskolen", siger Tilde Mette Juul.

Læs mere her

Lagt online 07.05.2013 af Poul Simon Rasmussen

Kontakt forskere

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Denne rapport stiller skarpt på unge elever på ordblindeefterskoler i Danmark. De unges beretninger tegner et billede af, at grundskolen har problemer med at integrere de unge i det faglige fællesskab. Det faglige udbytte kan variere meget, men vil i en del tilfælde være begrænset. Samtidig oplever mange unge ordblinde fejlagtig at blive kategoriseret som dumme, og at deres muligheder for at få en uddannelse i et samfund, hvor dette betones som en central markør for senere succes i livet, virker begrænsede.

Læs mere