Print

Flere unge føler sig for tykke

Politiken 10.04.2015

Af: Laura Byager Rabøl

Over halvdelen af de danske piger på 15 år føler sig for tykke, hvor det gælder en fjerdedel af drengene i samme alder. Det viser tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2014, der udkom igår - og det på trods af, at selv samme undersøgelse viser, at færre og færre unge er overvægtige. Niels Ulrik Sørensen, fra Center for Ungdomsforskning, udtaler til Politiken:

"Kroppen er blevet en utrolig vigtig arena for identitetsdannelse, ligesom personlig stil. Og den er i høj grad blevet noget, man bliver målt på". Han fortsætter og uddyber:

"For de unge opleves det perfekte i stigende grad som det normale. Der er en tendens til, at man kigger på sig selv og betragter det, der ikke er perfekt, som unormalt".

Yderligere beskriver han, hvordan vores kultur i dag er fokuseret på individet og på præstationer, og det er naturligt, at det smitter negativt af på de unge:

"Vi har i dag en individualiseret performancekultur, hvor de unge føler, de selv er ansvarlige for at få succes, men samtidig er de også alene med skammen, hvis ikke de lykkedes"

Hele artiklen kan læses på Politikens hjemmeside


Hele artiklen kan læses på Politiken.dk  | 10.04.2015

 

 

 

 

Lagt online 15.04.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!