Print

Finduddannelse.dk: Hvordan skaber vi sunde læringsmiljøer?

Finduddannelse.dk 21.05.2019

12-tallet synes at være det endegyldige mål. Den fremherskende perfekthedskultur har resulteret i, at toppræstationen er blevet symbolet på god læring og en elev i sit es.

Men er denne higen efter den bedste karakter virkelig et udtryk for, at vi har trivsomme elever? Det har vi spurt Arnt Louw, der er lektor og forsker ved Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet i København, om. 

(...)

Vores unge kan kun blive fagligt dygtige, nysgerrige og eksperimenterende, når de føler sig mødt og ellers har det godt. Sagt anderledes hænger læring og trivsel uløseligt sammen.

Det faktum betyder også, at vi ikke uden videre kan konkludere, at vi har trivsomme elever baseret på deres karakterblad. En god karakter er nemlig hverken entydigt udtryk for god læring eller ensbetydende med glæde og en sund tilgang til det at præstere. Nej for at sikre, at de unge er glade og sunde, må vi sørge for, at deres faglige rejse funderes i tryghed og lyst. Og, at den netop bliver dét, er i høj grad et læreansvar, pointerer Arnt:

"Det handler altså om at skabe nogle trivsomme, inkluderende uddannelseskulturer, der har faglighed som fortegn. Det er i høj grad et læreransvar at skabe sådanne kulturer. Som lærer må man nemlig være forgangsmand og fortælle, hvad det er for en kultur og et fællesskab man ønsker på den pågældende skole. Man skal være eksemplet på, hvordan man er sammen og turde sætte rammen for uddannelseskulturen."

Lagt online 29.05.2019 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!