Print

Find den indre kriger - og den indre ro

Information, d. 30.08.2013

Skrevet af Troels Gadegaard

For et stigende antal studerende er studiestarten forbundet med et præstationspres, der rammer langt ud over selve den arbejdsbyrde, som pensum og eksamener, opgaver og gruppearbejde indebærer. Det pres bliver suppleret af en grundlæggende og mere uhåndgribelig angst for ikke at være god nok.

Hos Studenterrådgivningen er antallet af henvendelser fra studerende, der har følt behov for rådgivning, steget fra cirka 4.900 personer i 2010 til godt 5.600 sidste år: »Hvert år er det de samme ti ting, der får folk til at henvende sig. Præstationspres, ofte i kombination med selvværdsproblemer, ligger næsten altid i toppen af listen,« fortæller Susanne Springborg.

Det store fokus på, om man er i stand til at levere de nødvendige resultater, er en relativt ny tendens, mener Noemi Katznelson, der er centerleder ved  Center for Ungdomsforskning ( CEFU) ved Aalborg Universitet.

 »Det er en nærmest bureaukratisk tilgang til uddannelse. Det er ikke et læringsmæssigt spørgsmål om, hvad det her studie kan give mig. Nu går man meget formalistisk til værks: Hvad er det, der kræves af mig, for at få en given karakter i det her fag?« siger Noemi Katznelson.

 I 1990' erne handlede studievalget i langt højere grad om at stille sig selv tilfreds, mener Noemi Katznelson.

Læs mere her

Lagt online 03.09.2013 af Poul Simon Rasmussen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680