Print

Fagbladet 3F: To ud af tre fritidsjobbere arbejder ulovligt

Fagbladet 3F 08.10.2015

Af: Caroline Juul-Nehls

Jobpatruljen har lavet en undersøgelse af unges frtitidsjobbere, hvor blot 34,1 procent af de unge, de har talt med i år, er ansat på lovlige vilkår. Mange oplever blandt andet mangel på pauser samt manglende instruktion i at undgå arbejdsskader. Jobpatruljen besøger hver sommer flere tusinde unge på deres arbejdsplads rundt om i landet for at tale med dem om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Cefu forsker Mette Lykke Nielsen forklarer, at det er vigtigt, at de unge har ordentlige arbejdsforhold, og at en af udfordringerne er, at de unge er midlertidigt ansat og løst tilknyttet arbejdsmarkedet. Hun udtaler til Fagbladet 3F:

"Vi ved fra forskning, at de unge tilpasser sig den sikkerhedskultur, som er på arbejdspladsen, og gør, som de voksne gør. Derfor er det væsentligt, at arbejdspladsen bruger ressourcer på oplæring og instruktion af de unge medarbejdere"

Læs hele artiklen på Fagbladet 3Fs hjemmeside

Lagt online 14.10.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!