Print

Drømmen om huen

Berlinske, d. 12. maj 2013

Af Carolina Kamil

Otte ud af ti folkeskoleelever drømmer om at gå i gymnasiet. Men syv procent af hver studenterårgang bygger aldrig oven på eksamensbeviset og risikerer dermed at ende som de facto- ufaglærte. For uddannelsesvejlederne er det nærmest umuligt at trænge igennem med budskabet om, at der er andre veje.

I det hele taget peger meget på, at den store tilstrømning til gymnasierne først og fremmest kan forklares med et fravalg af erhvervsskolerne, der de sidste år har fået en massiv social opgave med at få så mange unge som muligt igennem uddannelsessystemet og lider af mangel på praktikpladser.

Det er derfor ikke rimeligt at bebrejde de unge, at de vælger som de gør, mener Noemi Katznelson, der er forskningsleder på Center for Ungdomsforskning.

»Vi er i en tid, hvor der hersker stor usikkerhed. Hvis ikke man har uddannelse, så klarer man sig ikke, ved de unge. Det nærer flertalsmisforståelsen om, at gymnasiet udgør den største sikkerhed. De unge ved ofte ikke, at en studentereksamen lige så vel kan spænde ben for fremtiden, fordi du får papir på, at du ingenting kan.«

Læs mere her

Lagt online 13.05.2013 af Freja Bange Nyboe

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Drenge og piger på ungdomsuddannelserne

Drenge og piger på ungdomsuddannelserne

Læs om 2. del af forskningsprojektet Køn og læring. I denne rapport fokuseres der på hvilke eventuelle forskelle der er på dreneg og piger ift læring.

Læs mere om denne rapport