Print

Drenge er afslappede, piger er bekymrede

Politiken, d. 29.01.2013

Af Jakob Stig Jørgensen

UDDANNELSE For lidt fokus på køn betyder, at flere piger bliver stressede, mens flere drenge tager skolen, som den kommer, siger forsker bag undersøgelse.

En ting er drenge og piger på ungdomsuddannelserne enige om: De vil have engageret og afvekslende undervisning. Derudover forholder de sig meget forskelligt til skolen. Drenge er gennemgående selvsikre og afslappede i forhold til skolen. De tager skolen stille og roligt og er ikke bange for at sige deres mening. Til gengæld er de også mere tilbøjelige til at koble ud af undervisningen, hvis de ikke finder den interessant. Piger fremstår mere usikre og bekymrer sig mere. Både om uddannelse og om fremtiden. De lægger vægt på at være ambitiøse og flittige, men bliver ofte også mere stressede og usikre i forhold til de krav, skolen stiller.

Det viser en ny undersøgelse, som har fokuseret på, hvad køn betyder for elevers deltagelse og motivation i uddannelse og læring. I undersøgelsen indgår spørgeskemaresultater fra 3.541 førsteårselever på 20 forskellige ungdomsuddannelser, en række interview med elever og observationer af undervisning og dagligdagen på skolerne. Undersøgelsen er gennemført sammen med Forum 100%.

»Når drengene er for afslappede i skolen, kan konsekvensen være, at de ikke lærer det, de skal, og derfor ikke klarer sig godt på længere sigt. Men pigernes bekymrede tilgang kan betyde, at de allerede som 15-16-årige er stressede og bekymrer sig overdrevet om skolen og fremtiden«, siger lektor og souschef på Center for Ungdomsforskning Camilla Hutters, der er ansvarlig for undersøgelsen.

Læs hele artiklen her

Lagt online 31.01.2013 af Astrid Schrøder