Print

Danske unges ledighed falder hurtigst i Europa

Politiken 24.03.2015

Af: Frederik Buhl Kristensen

Arbejdsløsheden blandt unge har været støt stigende siden finanskrisen satte sine kløer i Danmark i 2008. Men det seneste år er arbejdsløsheden blandt unge under 25 år faldet med 23 procent - det største falg i EU. Det er dog vigtigt at være opmærksom på hvilken type unge der oplever ledighed. Jørgen Stamhus, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, understreger, at det især er nyuddannede faglærte, der oplever faldende arbejdsløshed, mens det står slemt til for nyuddannede akademikere. Centerleder for Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson forklarer:

"Der er jo mange år tilbage i et ungt menneskes liv. Derfor kan det have enormt langsigtede konsekvenser, hvis man allerede i 20'erne oplever at være kørt ud på et sidespor." 

Hun tilføjer dog, at unge har en større bevægelighed, hvorfor en dårlig historie hurtigt kan blive god, men nogle unge er slet ikke i stand til at tage hverken uddannelse eller fuldtidsarbejde:

"Nogle er uddannelses- eller jobklar, nogle kan blive det med hjælp, men der er en del unge, der ikke er egnede til uddannelse eller arbejde lige nu. Derfor må vi indstille os på, at ikke alle kan bidrage til samfundet på ordinær vis."

Læs hele artiklen på Politikens hjemmeside


Hele artiklen kan læses på Politikens hjemmeside | 24.03.2015

Lagt online 26.03.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!