Nyt fra CeFU

Print

Cefu forsker i Go' Morgen Danmark

Go' Morgen Danmark, d. 23. maj 2013

Niels-Henrik Møller Hansen blev interviewet i Go' Morgen Danmark om unge ordblinde.

Se udsendelsen her

Lagt online 26.05.2013 af Freja Bange Nyboe

Kontakt forsker

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Denne rapport stiller skarpt på unge elever på ordblindeefterskoler i Danmark. De unges beretninger tegner et billede af, at grundskolen har problemer med at integrere de unge i det faglige fællesskab. Det faglige udbytte kan variere meget, men vil i en del tilfælde være begrænset. Samtidig oplever mange unge ordblinde fejlagtig at blive kategoriseret som dumme, og at deres muligheder for at få en uddannelse i et samfund, hvor dette betones som en central markør for senere succes i livet, virker begrænsede.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV