Print

Cefu forsker i Go' Morgen Danmark

Go' Morgen Danmark, d. 23. maj 2013

Niels-Henrik Møller Hansen blev interviewet i Go' Morgen Danmark om unge ordblinde.

Se udsendelsen her

Lagt online 26.05.2013 af Freja Bange Nyboe

Kontakt forsker

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Denne rapport stiller skarpt på unge elever på ordblindeefterskoler i Danmark. De unges beretninger tegner et billede af, at grundskolen har problemer med at integrere de unge i det faglige fællesskab. Det faglige udbytte kan variere meget, men vil i en del tilfælde være begrænset. Samtidig oplever mange unge ordblinde fejlagtig at blive kategoriseret som dumme, og at deres muligheder for at få en uddannelse i et samfund, hvor dette betones som en central markør for senere succes i livet, virker begrænsede.

Læs mere