Print

80 procent opdragelse

Weekendavisen, d. 15. marts 2013

Af Niklas Hessel

Erhvervsskoler og eksperter frygter, at kontanthjælpsreformen vil belaste uddannelserne yderligere med svage unge og skræmme de stærke bort. Forskere ser et presserende behov for pædagogisk opkvalificering, hvis den høje frafaldskurve skal knækkes.

...

Uanset hvor de »uddannelsesparate« kontanthjælpsmodtagere ender, står erhvervsskolerne allerede med et stort frafaldsproblem. Og måske skyldes det ikke kun umotiverede unge, men også undervisere, der ikke er tilstrækkeligt pædagogisk udrustede til at inkludere elever, som ikke kender tømrer-jargonen hjemmefra. Det mener ph. d.-studerende Arnt Louw Vestergaard fra Center for Ungdomsforskning, AU, der har lavet feltstudier på en tømreruddannelse med fokus på pædagogikken.

»Der tales meget om frafald, men problemet handler ikke kun om elever, der dropper ud, men også om mekanismer, som skubber dem ud,« siger han. »Over en bred kam vil en styrkelse af det pædagogisk-didaktiske være godt givet ud. Spørger man eleverne om, hvad de efterlyser, så synes de typisk, at lærerne er fagligt dygtige, men det kan halte med formidlingen.

Læs hele artiklen her

Lagt online 19.03.2013 af Freja Bange Nyboe

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30