Print

Viden og råd om unges mistrivsel - ny udgivelse fra CeFU

I dag udkommer afslutningen på forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. 

Rapporten "Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel" giver et overblik over nogle af de væsentligste mistrivselsformer blandt unge, et indblik i hvem de rammer, samt hvordan man kan hjælpe de ramte unge. Blandt andet belyses unges ensomhed, selvskadende adfærd, selvmordtanker, seksuel risikoadfærd, brug af rusmidler osv., og der gives for hvert af disse områder en række råd til, hvordan det er muligt at få øje på mistrivselsadfærden og hvordan man som voksen kan forholde sig til mistrivslen, fx hvis man er bange for, at en ung skærer sig selv.

Læs mere om her

Lagt online 10.01.2012 af Eksponent