Print

reCreate afholder konferencen 'Skolen i spil - Læringsrollespil som motiverende og kreativ læringsvej'

Narrative læringsspil er en lovende didaktisk metode, der inddrager eleverne i en fælles fortælling, og dermed sætter en meningsfuld og motiverende ramme for læringen.

På konferencen vil du blive præsenteret for den nyeste forskning på området, som viser, at narrative læringsspil kan fungere som en effektiv og kreativ måde at skabe inkluderende læringsrum - med et stort fagligt og socialt udbytte til følge. Konferencen sætter således fokus på hvordan narrative læringsspil, kan udgøre en vigtig brik i fremtidens undervisning.

Konferencen tager udgangspunkt i resultater fra det aktuelle forskningsprojekt, Rollespil som kreativ og motiverende læringsplatform, der igennem de sidste tre år har undersøgt og udforsket unikke og banebrydende tilgange og udviklet metoder og konkrete redskaber, til at integrere narrative læringsspil succesfuldt i undervisningen.

Med indlæg fra forskere, lærere og elever der har deltaget i projektet vil du få førstehåndsinputs til hvordan man kan anvende narrative læringsspil som inspiration til at udvikle fagligt og socialt udbytterig undervisning.

Gennem en række workshops, afholdt af lærere tilknyttet projektet, vil du endvidere selv få afprøvet nogle konkrete metoder du kan tage med hjem - og på egen krop at mærke den engagerende effekt af narrative læringsspil.

Konferencen afholdes d. 28.11.2014 på Aalborg Universitet.

Klik her for at læse programmet (inkluderet er al praktisk information)
Klik her for at komme til forskningsprojektets hjemmeside

Lagt online 06.11.2014 af Eksponent

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!