Print

Rapport på vej: Hf på VUC- et andet valg

CeFU har netop afsluttet arbejdet med undersøgelsen hf på VUC. Et andet valg. Generelt har de unge og ældre kursister der har befolket hf uddannelserne ikke været genstand for stor opmærksomhed i forskningsverdenen. Det er undersøgelsen med til at rette op på. I undersøgelsen sættes fokus på hf-kursisternes oplevelse af hf på VUC.

Med udgangspunkt i et omfattende spørgeskema har 5.000 kursister blandt andet forholdt sig til emner som undervisningen og det sociale liv på hf, valget af hf og fremtidsplaner. Undersøgelsen giver således et enestående indblik i kursisternes oplevelse af deres dagligdag på hf og er et godt pejlemærke i forhold til drøftelserne af, hvordan VUC bedst indretter hf-uddannelsen og tager højde for kursisternes erfaringsverden og deres forestillinger om videre uddannelse efter hf.

Rapporten offentliggøres på en uddannelsespolitisk konference,
arrangeret af VUC Lederforeningen d. 17. september 2010 på DPU

Se invitation her - konferencen er stadig åben for tilmeldinger!

Lagt online 15.09.2010 af Eksponent